Ahli Jawatankuasa Persatuan Perubatan Islam Cawangan Kelantan 2000-2002

Ahli Jawatankuasa Persatuan Perubatan Islam Pantai Timur (sehingga 1999)